Kısaltmalar-Açıklamaları ve Genel Tanımlar

 

              I- Yazı İşleri Birimi İş Akış Süreçleri

                   1. TUSF Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları

                   2. Üniversite İçi Spor Oyunları

                   3. Birim Web Sayfasının Güncellenmesi

                   4. Faaliyet Raporu Hazırlama

                   5. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Hazırlama

                   6. Yönetim Kurulu Teklifleri

                   7. Topluluk ve Kulüp Etkinlikleri

                   8. Salon Tahsisleri

                   9. Topluluk ve Kulüplerin Araç Taleplerinin Karşılanması

                 10. Topluluk ve Kulüplerin Kurulması

                 11. Topluluk ve Kulüplerin Kapatılması

                 12. Topluluk ve Kulüplerin Danışman Değişiklikleri

                 13. Mezuniyet Törenleri

                 14. Öğrenci Konseyi Seçimi

                 15. Tebliğ Yazıları ve Duyurular

                 16. Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Puantajı

                 17. Göreve Başlama

                 18. Görevden Ayrılma

                 19. KYK Bursu

                 20. Üniyurt Barınma Bursu

                 21. Yemek Bursu

                 22. Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri

                 23. Hastalık İzni

                 24. Mazeret İzni

                 25. Ücretsiz İzin

                 26. Vekaletli İzin

                 27. Yıllık İzin

                 28. Yurtdışı İzin

                 29. Arıza Bildirim

                 30. Talep ve Şikayetler

             II- Atatürk Kongre Merkezi İş Akış Süreçleri

                 1. Etkinlik Öncesi Hazırlık

                 2. Etkinlik Sonrası Hazırlık

                 3. Kongre Merkezindeki Diğer İşlemler

            III- Beslenme Hizmetleri Birimi İş Akış Süreçleri

                1. Bulaşıkhane İşleri

                2. Günlük Numune Alma

                3. İhale Öncesi Teknik Şartnamenin İlgili Kısmının Hazırlanması

                4. Kantin Denetimi

                5. Menü Hazırlama

                6. Mutfak ve Yemekhanelerin Denetimi

                7. Ürün ve Malzemelerin Depolanması

                8. Yemekhane Mal Kontrol ve Kabul Süreci

                9. Yemek Hazırlama ve Üretim Süreci

               10. Yemek Servis Süreci

            IV- Satın Alma Birimi İş Akış Süreçleri

               1. Bütçe Hazırlama

               2. Satın Alma ve Doğrudan Temin

               3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale İş ve İşlemleri

               4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhale İş ve İşlemleri

               5. Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması

            V- Görüntüleme Sistemleri Birimi İş Akış Süreçleri

               1. Etkinlik Günü Hazırlıkları

               2. Etkinlik Sonrası İş Planlama

               3. Etkinlik Öncesi İş Planlama

               4. Etkinliklerde Görüntüleme Sistemlerinin Kullanımı

           VI- Kısmı Zamanlı Öğrenci İşlemleri Birimi İş Akış Süreçleri

               1. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Belirlenmesi

               2. Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Sayılarının Belirlenmesi

               3. Kısmi Zamanlı Öğrenci İşe Giriş

               4. Kısmi Zamanlı Öğrenci Ödemesi

               5. Kısmı Zamanlı Öğrenci Sözleşmesinin Sona Ermesi

          VII- Mediko-Sosyal Birimi İş Akış Süreçleri

               1. Danışanın Kabulü ve Görüşmenin Sağlanması

               2. Etkinlik Organizasyon Süreci

               3. Görüşme Talebinin Oluşturulması

         VIII- Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi İş Akış Süreçleri

               1. Binanın Genel Temizlik ve Bakımı

               2. Etkinlik Öncesi Hazırlık

               3. Konferans Salonu Kullanımını Koordine Etme

               4. Sergi Salonunun Kullanımını Koordine Etme

           IX- Ses ve Işık Sistemleri Birimi İş Akış Süreçleri

               1. Etkinlik Öncesi İş Planlama (Ses ve Işık)

               2. Etkinlik Günü Hazırlığı (Işık)

               3. Etkinlik Günü Hazırlığı (Ses)

               4. Etkinlik Sonrası İş Planlama (Işık)

               5. Etkinlik Sonrası İş Planlama (Ses)

               6. Etkinliklerde Işık Sisteminin Kullanımı

               7. Etkinliklerde Ses Sisteminin Kullanımı

               8. Yeni Malzeme Alma Süreci (Ses, Işık, Görüntüleme)

            X- Taşınır Kayıt Birimi İş Akış Süreçleri

               1. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı

               2. Mal Teslim Alma

               3. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir

               4. Tüketim Yoluyla Çıkış

               5. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirimi

               6. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı

               7. Zimmet Düşme

               8. Zimmet Verme

           XI- Topluluk ve Kulüp Merkezi İş Akış Süreçleri

               1. Topluluk ve Kulüp Merkezi Konferans Salonu Kullanımı

               2. Topluluk ve Kulüp Merkezi Çalışma Alanlarının Kullanımı

               3. Öğrenci Giriş ve Çıkışlarının Takip Edilmesi

               4. Öğrenci Topluluk ve Kulüp Merkezinin Tertip ve Düzeninin Sağlanması

          XII- Ulaştırma Birimi İş Akış Süreçleri

               1. Araçların Yakıt Temini

               2. Araç ile Malzeme Taşınması ve Refakat

               3. Haftalık Araç Talep Formunun Hazırlanması

               4. Taşıt Görev Emri Formunun Hazırlanması

           XIII- Yemekhane Hizmetleri Birimi İş Akış Süreçleri

              1. Akıllı Kart Sistemleri ve Yemekhane Binası Arıza Takibi

              2. Güncel Yemek Fiyatlarının Uygulanması

              3. Yemekhanede Görevli Kısmı Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Görev Dağılımı

              4. Yemek Hizmeti Bilgilendirilmesi

              5. Öğün Sayılarının Belirlenmesi

              6. Yemekhanelerde Kullanılan Elektrik ve Su Sayaçlarının Takibi

              7. İlçe Yemekhanelerinde Verilen Yemek Hizmetinin Muhasebeleştirilmesi

              8. Kiosk Cihazlarındaki Paraların Toplanarak Muhasebeleştirilmesi

              9. Kiosk Sistemi Raporlarının Takibi

09 Mart 2021, Salı 1029 kez görüntülendi