Misyonumuz

Üniversitemiz misyonuna bağlı kalarak, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması, imkanlar ölçüsünde sağlık hizmetinin verilmesi, barınma, beslenme ve sportif alanlarda ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencileri özgüven sahibi, milli değerlerin bilincinde ve kendi alanlarında temsil yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştirerek onlara destek olmaktır.

Vizyonumuz

Ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren. Topluma karşı sorumluluk duyan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, hedefi olan, sorgulayan, üreten karakter sahibi, milli ve manevi önceliklerimizi dikkate alan, seçkin ve kurucu bir nesil yetişmesinde katkı sağlayan öncü bir kurum olmaktır.

Hedefler

  1. 2021 yılında topluluk ve kulüplerimizce çevre bilinci ve çevre faaliyetlerine ilişkin 1 faaliyet gerçekleştirilmiş olup, 2022 yılı sonuna kadar % 200 artırılarak 3 faaliyetin gerçekleştirilmesi, ( P.G. 3.1.3.)
  2. 2021 yılında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerinde yer alan 1 branşta (futbol) ev sahipliği yapılmıştır.2022 yılı sonuna kadar bu faaliyetlerin %100 artırılarak 2 branş için ev sahipliği yapılması, (P.G. 3.1.2.)
  3. 2021 yılında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısı 15 olup, 2022 yılı sonuna kadar bu sayının %20 artırılarak 18 olarak gerçekleştirilmesi, (P.G. 3.1.2.)
  4. 2021 yılında topluluk ve kulüplerimizce yapılan etkinlik sayısı 93 olup, 2022 yılı sonuna kadar bu etkinliklerin % 60 artırılarak 150 etkinliğin gerçekleştirilesi, G. 3.1.2.)
  5. 2021 yılında Mediko Sosyal Merkezinde Psikodanışmanlık ve Rehberlik Hizmetinden faydalanan öğrenci/personel sayısı 33 olup, 2022 yılı sonuna kadar bu hizmetten faydalanan öğrenci/personel sayısının %30 artırarak 43 öğrenci/personelin destek almasını sağlamak, (P.G. 3.1.2)
  6. 2021 yılında Üniversitemiz yemek hizmetinden yararlanan personel memnuniyet düzeyi % 68 olup, 2022 yılında bu oranın %72 seviyesine ulaşılması,

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedeflere Yönelik Riskler