Misyonumuz

Üniversitemiz misyonuna bağlı kalarak, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması, imkanlar ölçüsünde sağlık hizmetinin verilmesi, barınma, beslenme ve sportif alanlarda ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencileri özgüven sahibi, milli değerlerin bilincinde ve kendi alanlarında temsil yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştirerek onlara destek olmaktır.

Vizyonumuz

Ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren. Topluma karşı sorumluluk duyan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, hedefi olan, sorgulayan, üreten karakter sahibi, milli ve manevi önceliklerimizi dikkate alan, seçkin ve kurucu bir nesil yetişmesinde katkı sağlayan öncü bir kurum olmaktır.