MİSYON

Üniversitemiz misyonuna bağlı kalarak, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması, imkanlar ölçüsünde sağlık hizmetinin verilmesi, barınma, beslenme ve sportif alanlarda ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencileri özgüven sahibi, milli değerlerin bilincinde ve kendi alanlarında temsil yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştirerek onlara destek olmaktır.

VİZYON

Ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren. Topluma karşı sorumluluk duyan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, hedefi olan, sorgulayan, üreten karakter sahibi, milli ve manevi önceliklerimizi dikkate alan, seçkin ve kurucu bir nesil yetişmesinde katkı sağlayan öncü bir kurum olmaktır.

HEDEFLER

2023 Yılı Hedefleri

  1. Yıl sonuna kadar çevre bilinci ve çevre faaliyetlerine yönelik 4 etkinlik gerçekleştirmek. ( H. 3.1.3.)
  2. Üniversitemizin tanıtılması amacıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerinde 2 branş için ev sahipliği yapmak. ( H. 3.1.2.)
  3. 2023 yılında Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluk ve kulüplerimiz tarafından 170 etkinlik gerçekleştirmek. ( H. 3.1.2.)
  4. Mediko Sosyal Merkezinde 50 öğrenci/personele Psikodanışmanlık ve Rehberlik hizmeti vermek. ( H. 3.1.2)
  5. Mediko Sosyal Merkezinde 20 öğrenci/personele Diyetisyenlik hizmeti vermek. ( H. 3.1.2)
  6. 2023 yılında Üniversitemiz yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyet düzeyini %63,00 seviyesine çıkarmak. ( H. 3.3.3.)

2023 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

    Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2022 Yılı Hedefleri

 

22 Aralık 2020, Salı 962 kez görüntülendi