MİSYON

Üniversitemiz misyonuna bağlı kalarak, öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması, imkanlar ölçüsünde sağlık hizmetinin verilmesi, barınma, beslenme ve sportif alanlarda ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencileri özgüven sahibi, milli değerlerin bilincinde ve kendi alanlarında temsil yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştirerek onlara destek olmaktır.

VİZYON

Ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren. Topluma karşı sorumluluk duyan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı, hedefi olan, sorgulayan, üreten karakter sahibi, milli ve manevi önceliklerimizi dikkate alan, seçkin ve kurucu bir nesil yetişmesinde katkı sağlayan öncü bir kurum olmaktır.

HEDEFLER

2024 Yılı Hedefleri

  1. Yıl sonuna kadar çevre bilinci, çevre faaliyetleri  ve toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik 5 etkinlik gerçekleştirmek. ( H. 3.4.4.)
  2. Üniversitemizin tanıtılması amacıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerinde 2 branş için ev sahipliği yapmak. ( H. 3.1.2.)
  3. 2024 yılında Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluk ve kulüplerimiz tarafından 300 etkinlik gerçekleştirmek. ( H. 3.4.4.)
  4. Mediko Sosyal Merkezinde 100 öğrenci/personele Psikodanışmanlık ve Rehberlik hizmeti vermek. ( H. 3.4.4)
  5. Mediko Sosyal Merkezinde 250 öğrenci/personele Diyetisyenlik hizmeti vermek. ( H. 3.4.4)
  6. 2024 yılında Üniversitemiz yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyet düzeyini %63,00 seviyesine çıkarmak. ( H. 3.3.3.)

2024 Yılı Hedeflerine Yönelik Riskler

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

    Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

2023 Yılı Hedefleri

2022 Yılı Hedefleri

 

22 Aralık 2020, Salı 1114 kez görüntülendi