Kısmi Zamanlı Öğrenci Formları

Öğrenci Başvuru ve Komisyon Kabul Tutanağı için tıklayınız.

Hizmet Akdi Formu için tıklayınız.

KZÖ Genel Sağlık Sigortası Formu için tıklayınız.

 

*** Kısmi Zamanlı Statüde göreve başlayacak öğrenciler için yukarıdaki formlara ek olarak öğrencinin disiplin cezası almadığını belgeleyen transkript eklenecektir. (Birinci sınıf öğrenciler için öğrenci belgesi.)

 

HIZLI ERİŞİM