Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından öğrenci kulüp ve topluluklarına yönelik “Öğrenci Faaliyetlerinde Kalite Süreçleri” konulu eğitim programı düzenlendi.

İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda düzenlenen eğitim, Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı ve  Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun tarafından verildi. AKÜ öğrenci kulüp ve topluluklarının başkanları ile danışman öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen program kapsamında, “kalite kavramı ve amacı, PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol Etme, Önlem Alma) döngüsü olarak adlandırılan kalite güvence sisteminin aşamaları ve üniversitelerde kalite süreçlerine duyulan ihtiyaç” gibi konulara değinildi.

Yükseköğretimde kalite süreçlerinin idari ve mali açıdan bağımsız bir kuruluş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) kurulmasıyla hız kazandığını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun, “Ülkemizde yükseköğretim alanındaki çalışmalar, 2015 yılında yoğunlaşmaya başladı. 2016 yılında YÖKAK oluşturuldu. Üniversitemizde de aynı dönemde ilk çalışmalara başlandı ve 2017 yılında Üniversitemiz Kalite Komisyonu ile birlikte Komisyonun sekreterya işlemlerini yürütmek üzere Kalite Koordinatörlüğü kuruldu. Bu eğitimimiz de kurum içerisinde kalite süreçleri hakkında farkındalığın arttırılması ve kalite kültürünün öğrencilerle paylaşılmaya devam edilmesi amacıyla Kalite Komisyonunun 30 Aralık 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda düzenleniyor” diye konuştu.

Kalite süreçleri ile kulüp ve topluluk etkinliklerinin doğrudan bağlantılı olduğunu açıklayan Coşkun, şunları söyledi:

“Toplumsal katkı bağlamında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin niteliğini arttırabilmemiz için kalite süreçlerine ilişkin bilinçlenmemiz ve farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Kayda değer, çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyor olsak dahi, bu etkinliklerin niteliğini arttırmak ve sürekli iyileştirmeler yapmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada içselleştirmemiz gereken temel kavram ise PUKÖ döngüsü. Öncelikle kulüp ve topluluklarımızın faaliyetlerini akademik yılbaşında planlamaları; daha sonra planlama aşamasında ortaya konan amaç ve hedeflere ulaşacak şekilde uygulama yapmaları gerekiyor. Faaliyetlerin yarattığı etkinin, sonuçların kontrol edilebilmesi için de bir değerlendirme yapılması ve nihayetinde sürdürülebilirliği sağlamak üzere önlemler alınarak iyileştirmelerin sürekli hale dönüşmesi gerekiyor.”

Katılımcılara bundan sonra gerçekleştirecekleri faaliyetlerde PUKÖ döngüsüne uygun bir çalışma tarzı benimsemeleri gerektiğinin özellikle altını çizen Coşkun, kulüp ve toplulukların kendilerini tanıtma noktasında da birimlerde açacakları stantların yanı sıra sosyal medyada görünür olarak paylaşımlarda bulunmalarının gerekliliği üzerinde durdu.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

17 Mart 2022, Perşembe 60 kez görüntülendi