Topluk – Kulüp Kurmak İçin Gerekli Belgeler

TOPLULUK-KULÜP KURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hazırlanan Kulüp Kurma -Güncelleme Belgelerinin;
Kulüp başvuruları için her yıl Şubat ayı sonuna kadar ilgili akademik birime,
Topluluk başvuruları için her yıl Mart ayı sonuna kadar SKS' ye iletilerek kuruluş işlemleri başlatılır.

Yeni Topluluk/Kulüp Kurmak İçin Gerekli Belgeler

a) Topluluk/Kulüp Tüzüğü                                                                      Örnek Dosya için tıklayınız
b)Topluluk/Kulüp Üye Bildirim Formu  (en az 18 öğrenci)          Örnek Dosya için tıklayınız
c)Kuruluş/Güncelleme Talep Formu                                                     Örnek Dosya için tıklayınız
ç)Faaliyet Planı                                                                                           Örnek Dosya için tıklayınız

d)Danışman Kabul Formu                                                                           Örnek Dosya için tıklayınız

Kulüp Güncellemek İçin Gerekli Belgeler

a)Kuruluş/Güncelleme Talep Formu                                                          Örnek Dosya için tıklayınız    
b)Topluluk/Kulüp Üye Kayıt Formu  (en az 18 öğrenci)                     Örnek Dosya için tıklayınız    
c)Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu                                                       Örnek Dosya için tıklayınız
ç)Faaliyet Planı                                                                                                Örnek Dosya için tıklayınız
d)Önceki Dönem Faaliyet Planı Sonuç Bildirimi                                  Örnek Dosya için tıklayınız
e)Yıllık Faaliyet Plan Harici Gerçekleştirilen Faaliyetler Bildirimi   Örnek Dosya için tıklayınız
f)Danışman Kabul Formu                                                                             Örnek Dosya için tıklayınız

 

HIZLI ERİŞİM